Donation receipt

Donation receipt

Bankas konts ziedojumiem:
Biedrība „Žaņa Lipkes memoriāls“  
Reģ. Nr. 40008086312
A/S Swedbank
LV51HABA0551009712291
SWIFT kods HABALV22