Uzdevums

2020. gadā Žanim Lipkem aprit 120 gadu. To mēs svinam ar skatu nākotnē, plānojot Lipkes memoriālam pievienot vēl vienu ēku, kas būs paredzēta tieši izglītībai.

Jubilejas gada programmu jūnijā atklāja ekspertu diskusijas un ziedojumu kampaņa, lai atvērtā formā un kopīgiem spēkiem attīstītu jaunā izglītības centra ideju.

Aicinām visus, kam ir iespēja, iesaistīties ar savu palīdzību šajā sabiedriski nozīmīgajā projektā. GRIBU ZIEDOT

Manifests

Ostas strādnieks Žanis Lipke vācu okupācijas laikā neiespējamos apstākļos glāba cilvēkus, kurus vara un kaimiņi par cilvēkiem neuzskatīja. Tam vajadzēja drosmi un draugus.

Būt drosmīgam nav viegli, būt mazākumā nav viegli. Ienīst un turēt aizdomās citādo ir vieglāk, tam nav pat jāpiepūlas.

Bet mēs tomēr gribam dzīvot valstī, kur līdzcilvēks ir cilvēks. Vēlamies, lai mūsu sabiedrība būtu drosmīga, atbildīga un iejūtīga. Lai tā spētu sadarboties un pašregulēties, negaidot norādes “no augšas”. Un vēlamies strādāt tā labā.

Mēs gribam Rīgā izveidot vietu, kurā pulcētos jauni cilvēki lielas dzīves sākumā, lai taptu noturīgāki pret stereotipiem, pret vispārpieņemtiem un pavirši atkārtotiem naida mītiem.

Pilsoniskā drosme ir jāmāca, tā jātrenē kā muskulis, kā sacīkšu zirgs. Tāpēc Drosmes māja būs treniņlaukums Latvijas bērniem un jauniešiem. Palīdzēsim lauvassirdīm drosmi audzēt un tikt galā arī ar sekām un blaknēm.

Drosmes māja atradīsies tieši līdzās Žaņa Lipkes memoriālam Ķīpsalā, dabiski iekļaujoties “Zināšanu jūdzē”, kura jau aptver vairākas universitātes, biznesa centrus, Latvijas Nacionālo bibliotēku un muzejus.

Mūsu mērķis ir augsts, bet sasniedzams – kļūt par jaunās pilsoniskās sabiedrības atbalsta punktu vēstures izzināšanai un drosmīgu, pasauli pārveidojošu ideju realizēšanai.

Un šī mērķa sasniegšanā roku pielikt var ikviens. Ziedo, lai attīstītu drosmi jaunajā paaudzē un sabiedrībā kopumā. Ziedo Lipkes Drosmes mājai!

DROSME

Drosme ir iestāties par vājāku, drosme ir pateikt ko tu domā, drosme ir pārjautāt, ja tu nesaproti. Drosme ir pateikt nepopulāru viedokli, drosme ir aiziet uz vēlēšanām, drosme ir smieties par stulbumu, drosme ir neiekrist apātijā. Drosme ir atzīt, ja tev ir bail.

DROSMES MĀJA. JO DROSME JĀTRENĒ!

Medijiem

Drosmesmaja Jodrosmejatrene Logo 01

Žaņa Lipkes memoriāls ar plašu diskusiju atklāj izglītības centra “Drosmes Māja” līdzekļu vākšanas kampaņu

Pirmdien, 15. jūnijā no plkst. 11:00 līdz 18:00 visas dienas garumā Žaņa Lipkes memoriālā Ķīpsalā norisinājās sarunas ar izglītotājiem, vēsturniekiem, pilsētplānotājiem, arhitektiem, tūrisma, viesmīlības un radošo industriju pārstāvjiem par jaunās pilsoniskās sabiedrības izglītības centra nepieciešamību Latvijā. Ar diskusiju un dažādu ideju publisku domu apmaiņu Lipkes memoriāls iesāk izglītības centra “Drosmes Māja” ziedojumu vākšanas kampaņu.

Žaņa Lipkes memoriāls tika izveidots par privāto ziedotāju līdzekļiem 2012. gadā. Tas ir kļuvis par pieprasītu pilsoniskās izglītības vietu un neatņemamu Latvijas kultūrainavas sastāvdaļu.

Attīstoties memoriāla izglītības darbam, aktuāla kļuvusi vajadzība pēc papildu telpām muzejpedagoģijas un citu izglītības programmu, darbnīcu un pasākumu darbības nodrošināšanai.

2020. gadā memoriālam ir pavērusies izdevība iegādāties līdzās esošo zemes gabalu Ķīpsalā, uz kura tiktu attīstīta “Drosmes Māja” – jaunās pilsoniskās sabiedrības  izglītības centrs strauji augošās “zināšanu jūdzes” teritorijā.

Uz šo brīdi Žaņa Lipkes memoriāls jau ir spējis ziedojumos piesaistīt nepieciešamos līdzekļus pirmpirkuma tiesību iegūšanai. Mūsu mērķis ir ar ziedojumu kampaņas palīdzību piesaistīt arī atlikušo summu zemes gabala iegādei.

Lipkes memoriāls aicina ikvienu iesaistīties domapmaiņā par iecerēto jaunās pilsoniskās sabiedrības izglītības centru.

Diskusiju cikls ievada Žaņa Lipkes 120 gadu jubilejas programmu.

Ideju konkurss

Noslēdzies atklāts ideju konkurss “Ēkas jaunbūve Rīgā, Mazā Balasta dambī 6”
Biedrības “Žaņa Lipkes memoriāls” izsludinātais atklātais ideju konkurss “Žaņa Lipkes memoriāla izglītības centra ēkas jaunbūve Rīgā, Mazā Balasta dambī 6” noslēdzies. Tas norisinājās laikā no 2020. gada 19. oktobra līdz 18. decembrim.
Konkursa mērķis bija iegūt kvalitatīvu, arhitektoniski pādomātu un ekonomiski pamatotu apbūves ieceri ēkas jaunbūvei Rīgā, Mazā Balasta dambī 6, izmantojot radošu sacensību un brīvu konkurenci starp Konkursa dalībniekiem.
Konkursa uzdevums bija noteikt labāko starp konkursā iesniegtajām, Nolikumā un Projektēšanas programmā ietvertajām prasībām atbilstošajām idejām, kuras ņemt par pamatu izstrādājot apbūves ieceri, kas tiks balstīta uz konkursā piedāvāto jaunbūves priekšlikumu. Ideju konkurss bija atklāts vienlīdz pieredzējušiem arhitektu birojiem, studentiem, jauniem profesionāļiem un to apvienībām.
Darbus vērtēja konkursa žūrija: Māris Gailis, žūrijas komisijas priekšsēdētājs, konkursa rīkotāja pārstāvis, biedrības “Žaņa Lipkes memoriāls” valdes priekšsēdētājs; žūrijas komisijā bija: Viesturs Celmins, antropologs, Zaiga Gaile, sertificēta arhitekte un Juris Dambis, Dr. arch. Žūrijas komisijas atbildīgā sekretāre: Linda Leitāne, Dr. arch.
Žūrijas komisija nolēma kopējo 8500 EUR balvu fondu sadalīt atbilstoši konkursa nolikumam un piešķirt darbiem ar devīzi:
DA022 pirmo vietu un 3500 EUR balvu – SIA MADE arhitekti
AV741 otro vietu un 2000 EUR balvu – studio substrata sadarbībā ar SIA”SPOT arhitekti” (Reinis Saliņš, Igors Malovickis, Andris Dzenis).
OP546 trešo vietu un 1500 EUR balvu – Māra Igaune, Benjamin Jaeger
Piešķirt diviem darbiem – DK531 un AM069 – veicināšanas balvu 250 EUR apmērā katram:
DK531 – SIA “LAAGA architekts” (Paulis Gibze, Katrīna Marta Peizuma, Madara Gibze, Dāvis Arājs) sadarbībā ar Ekaterina Golubovskaya
AM069 – SIA “T13” (Kārlis Jaunromāns, Artūrs Tols, Dārta Ādamsone, Kristiāna Erta, Oskars Jansons)
Pārējiem iesniegtajiem darbiem žūrija nolēma piešķirt veicināšanas balvu 100 EUR apmērā katram:
AB555 – SIA “Lime AD” (Ingurds Lazdiņš, Maija Ezergaile) un interjera līdzautore – SIA “interjera birojs NOR” (Nora Gavare)
AP612 – Pēteris Lazovskis
CS371 – SIA “Pine Home AD” (Līga Apine–Paškova)
DM001 – Annija Marija Silanagle
GC012 – Elēna Melzoba, Kate Krolle, Astrīda Kroģere
HC707 – SIA “MARK arhitekti” (Ramon Cordova, Aleksejs Birjukovs)
HH112 – Matīss Groskaufmanis, Eduardo Martinez Mediero
RS120 – Māris Līdaka, Sabīne Krēgere
SM142 – Helvijs Savickis, Julia Obleitner, Victor Engelhard Suarez
ŽŽ006 – SIA “Sintija Vaivade_arhitekte” (Sintija Vaivade, Kristīne Olivera, Marta Ābelīte, Martins Urga)
Ar iesniegtajiem darbiem virtuāli var iepazīties:
Konkursam iesniegto darbu maketi un pārējie vizuālie materiāli būs izstādīti Lipkes memoriālā un pieejami publiskajai apskatei sākot ar 2021. gada 11. janvāri.
Žūrijas komisijas protokols būs pieejams tuvākajā laikā.
E–pasts: konkurss@lipke.lv
Konkursu atbalstīja Valsts kultūrkapitāla fonds.

Konference

Informācija medijiem
2020. gada 23. oktobrī

Aicina piedalīties konferencē “Pilsoniskā drosme demokrātiskai nākotnei – Žanim Lipkem 120”
Žanim Lipkem veltītā simpozija laikā diskutēs par pilsonisko izglītību

5. novembrī Žaņa Lipkes memoriālā norisināsies memoriāla un Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta rīkota konference “Pilsoniskā drosme demokrātiskai nākotnei – Žanim Lipkem 120”. Vietējo un ārvalstu pētnieku prezentācijās un diskusijās piedalīties aicināti izglītotāji, jaunatnes NVO pārstāvji un citi interesenti. Konferencei, kas norisinās simpozija “Žanim Lipkem – 120” ietvaros, būs iespējams sekot līdzi tiešraidē.

Konferences galvenā tēma ir pilsoniskā izglītība. Pēc Saeimas lēmuma, atbalstot virzību uz visaptverošas valsts aizsardzības sistēmas izveidošanu un uzsverot pilsoniskās apziņas un patriotiskās audzināšanas nozīmīgumu jaunās paaudzes izglītībā, 2024. gadā valsts vidējās un profesionālās izglītības standartā kā obligāts mācību priekšmets tiks iekļauta valsts aizsardzības mācība.

“Ne tikai Latvijas skolas, bet arī nevaldības organizācijas ikdienā strādā pilsoniskās izglītības laukā un ar savam profilam specifiskiem līdzekļiem palīdz jaunajai paaudzei apgūt pilsoniskās kompetences. Vai Latvijas jaunatnes nevaldības organizācijas un neformālās izglītības centri, piemēram, topošais Žaņa Lipkes memoriāla izglītības centrs, kļūs par valdības iecerētās visaptverošās valsts aizsardzības sistēmas sastāvdaļu?” Latvijas zināmākā cilvēku glābēja Žaņa Lipkes 120. jubilejas gadā jautājumu uzdod memoriāla direktore Lolita Tomsone.

Ievērojot LU Filozofijas un socioloģijas institūta pētniecības projekta “Sarežģītais vēsturiskais mantojums Latvijā: holokausta tūrisma vietas starp piemiņas kultūru, mūsdienu tūrisma pieprasījumu un piedāvājumu” starpdisciplināro raksturu, konferencē īpaša uzmanība tiks veltīta projekta partnera – Žaņa Lipkes memoriāla ilgtspējai izglītības un sabiedrības integrācijas darba aspektā.

Konferencē ar prezentācijām piedalīsies LU Filozofijas un socioloģijas institūta pētnieki, Žaņa Lipkes memoriāla speciālisti un pieaicinātie eksperti. Dalību plenārsēdē apstiprinājis aizsardzības ministrs Artis Pabriks un Saeimas sekretāra biedre Marija Golubeva.

Konferencei, kas norisināsies no plkst. 10.00 līdz 18.30, attālināti iespējams sekot tiešraidē:
www.facebook.com/MemoTours
www.facebook.com/ZanaLipkesMemorials

Jau iepriekš ziņots, ka no š. g. 2. līdz 8. novembrim norisināsies simpozijs “Žanim Lipkem – 120”. Nedēļas laikā memoriālā tiks prezentēta grāmata “Lipke’s List” (“Lipkes saraksts”), atklāta Diānas Dimzas-Dimmas izstāde “Mājvieta”, kā arī prezentēta virtuālās realitātes pieredze “Lipkes bunkurs” – pirmais šāda veida projekts Latvijas muzejos. Nedēļas nogalē notiks Jāņa Znotiņa režijā tapušās izrādes bērniem un vecākiem “Puika ar suni” seansi. Šie un citi notikumi ir bez maksas.

Simpozija mērķis ir Žaņa Lipkes 120. jubilejas gadā pievērst sabiedrības uzmanību pilsoniskās drosmes un līdzdalības tēmai, kā arī iezīmēt Žaņa Lipkes memoriāla izglītības centra “Drosmes māja” izveides plānus. Godinot Latvijas vēsturē nozīmīgas personības, pasākumu programma norisinās Latvijas valsts simtgades programmas ietvaros.

Uz visiem simpozija notikumiem ir iepriekš jāreģistrējas, rakstot e-pastu uz info@lipke.lv, vai zvanot pa tālruni (+371 6 720 25 39). Vietu skaits ir ierobežots.

Simpozijs “Žanim Lipkem – 120” tiek īstenots ar Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas „Latvijai – 100” atbalstu.

Vēstneši

Simpozija “Žanim Lipkem – 120” laikā savā viedoklī par drosmes izpausmēm mūsdienu sabiedrībā tikai aicināti dalīties četri jaunieši – “Drosmes mājas” vēstneši, šādi arī sapņojot par to, kā varētu izskatīties topošais izglītības centrs. Konkursa kārtībā par vēstnešiem ir kļuvuši un “Drosmes mājas” ideju tālāk plašākai sabiedrībai nesīs Francis Alberts Virtmanis, Helēna Krista Kalniņa, Elīna Zvejniece un Varis Vilciņš.

Memoriāla direktore Lolita Tomsone: “Drosme uzdrīkstēties runāt, darīt, aizstāvēt to, kam tici un ko mīli, drosme uzsākt sarunu vai palīdzēt citam kļūt kaut nedaudz drosmīgākam – šādi savos stāstos šo abstrakto jēdzienu “drosme” izprot mūsu vēstneši, runājot par it kā ikdienišķām un vienkāršām, taču tik izšķirīgām un svarīgām lietām. “Drosmes māja”, ko vēlamies veidot ciešā sadarbībā ar skolēniem, studentiem, būtībā ikvienu, kurš vēlas sevi attīstīt, būs telpa, kur vienlaikus justies pasargātam, un vienlaikus – brīvam izpausties, atraisīties, atrast sevī spēku uzdrošināties. Jaunieši vislabāk paši zina, kas viņiem nepieciešams.”