Uzdevums

2020. gadā Žanim Lipkem aprit 120 gadu. To mēs svinam ar skatu nākotnē, plānojot Lipkes memoriālam pievienot vēl vienu ēku, kas būs paredzēta tieši izglītībai.

Jubilejas gada programmu jūnijā atklāja ekspertu diskusijas un ziedojumu kampaņa, lai atvērtā formā un kopīgiem spēkiem attīstītu jaunā izglītības centra ideju.

Aicinām visus, kam ir iespēja, iesaistīties ar savu palīdzību šajā sabiedriski nozīmīgajā projektā. GRIBU ZIEDOT

Manifests

Ostas strādnieks Žanis Lipke vācu okupācijas laikā neiespējamos apstākļos glāba cilvēkus, kurus vara un kaimiņi par cilvēkiem neuzskatīja. Tam vajadzēja drosmi un draugus.

Būt drosmīgam nav viegli, būt mazākumā nav viegli. Ienīst un turēt aizdomās citādo ir vieglāk, tam nav pat jāpiepūlas.

Bet mēs tomēr gribam dzīvot valstī, kur līdzcilvēks ir cilvēks. Vēlamies, lai mūsu sabiedrība būtu drosmīga, atbildīga un iejūtīga. Lai tā spētu sadarboties un pašregulēties, negaidot norādes “no augšas”. Un vēlamies strādāt tā labā.

Mēs gribam Rīgā izveidot vietu, kurā pulcētos jauni cilvēki lielas dzīves sākumā, lai taptu noturīgāki pret stereotipiem, pret vispārpieņemtiem un pavirši atkārtotiem naida mītiem.

Pilsoniskā drosme ir jāmāca, tā jātrenē kā muskulis, kā sacīkšu zirgs. Tāpēc Drosmes māja būs treniņlaukums Latvijas bērniem un jauniešiem. Palīdzēsim lauvassirdīm drosmi audzēt un tikt galā arī ar sekām un blaknēm.

Drosmes māja atradīsies tieši līdzās Žaņa Lipkes memoriālam Ķīpsalā, dabiski iekļaujoties “Zināšanu jūdzē”, kura jau aptver vairākas universitātes, biznesa centrus, Latvijas Nacionālo bibliotēku un muzejus.

Mūsu mērķis ir augsts, bet sasniedzams – kļūt par jaunās pilsoniskās sabiedrības atbalsta punktu vēstures izzināšanai un drosmīgu, pasauli pārveidojošu ideju realizēšanai.

Un šī mērķa sasniegšanā roku pielikt var ikviens. Ziedo, lai attīstītu drosmi jaunajā paaudzē un sabiedrībā kopumā. Ziedo Lipkes Drosmes mājai!

DROSME

Drosme ir iestāties par vājāku, drosme ir pateikt ko tu domā, drosme ir pārjautāt, ja tu nesaproti. Drosme ir pateikt nepopulāru viedokli, drosme ir aiziet uz vēlēšanām, drosme ir smieties par stulbumu, drosme ir neiekrist apātijā. Drosme ir atzīt, ja tev ir bail.

DROSMES MĀJA. JO DROSME JĀTRENĒ!

Medijiem

Drosmesmaja Jodrosmejatrene Logo 01

Žaņa Lipkes memoriāls ar plašu diskusiju atklāj izglītības centra “Drosmes Māja” līdzekļu vākšanas kampaņu

Pirmdien, 15. jūnijā no plkst. 11:00 līdz 18:00 visas dienas garumā Žaņa Lipkes memoriālā Ķīpsalā norisinājās sarunas ar izglītotājiem, vēsturniekiem, pilsētplānotājiem, arhitektiem, tūrisma, viesmīlības un radošo industriju pārstāvjiem par jaunās pilsoniskās sabiedrības izglītības centra nepieciešamību Latvijā. Ar diskusiju un dažādu ideju publisku domu apmaiņu Lipkes memoriāls iesāk izglītības centra “Drosmes Māja” ziedojumu vākšanas kampaņu.

Žaņa Lipkes memoriāls tika izveidots par privāto ziedotāju līdzekļiem 2012. gadā. Tas ir kļuvis par pieprasītu pilsoniskās izglītības vietu un neatņemamu Latvijas kultūrainavas sastāvdaļu.

Attīstoties memoriāla izglītības darbam, aktuāla kļuvusi vajadzība pēc papildu telpām muzejpedagoģijas un citu izglītības programmu, darbnīcu un pasākumu darbības nodrošināšanai.

2020. gadā memoriālam ir pavērusies izdevība iegādāties līdzās esošo zemes gabalu Ķīpsalā, uz kura tiktu attīstīta “Drosmes Māja” – jaunās pilsoniskās sabiedrības  izglītības centrs strauji augošās “zināšanu jūdzes” teritorijā.

Uz šo brīdi Žaņa Lipkes memoriāls jau ir spējis ziedojumos piesaistīt nepieciešamos līdzekļus pirmpirkuma tiesību iegūšanai. Mūsu mērķis ir ar ziedojumu kampaņas palīdzību piesaistīt arī atlikušo summu zemes gabala iegādei.

Lipkes memoriāls aicina ikvienu iesaistīties domapmaiņā par iecerēto jaunās pilsoniskās sabiedrības izglītības centru.

Diskusiju cikls ievada Žaņa Lipkes 120 gadu jubilejas programmu.

Ideju konkurss

Izsludināts atklāts ideju konkurss “Ēkas jaunbūve Rīgā, Mazā Balasta dambī 6”

Biedrība “Žaņa Lipkes memoriāls” izsludina atklātu ideju konkursu “Žaņa Lipkes memoriāla izglītības centra ēkas jaunbūve Rīgā, Mazā Balasta dambī 6”.
Konkursa mērķis – iegūt kvalitatīvu, arhitektoniski pārdomātu un ekonomiski pamatotu apbūves ieceri ēkas jaunbūvei Rīgā, Mazā Balasta dambī 6, izmantojot radošu sacensību un brīvu konkurenci starp Konkursa dalībniekiem.
Konkursa uzdevums – noteikt labāko starp konkursā iesniegtajām, Nolikumā un Projektēšanas programmā ietvertajām prasībām atbilstošajām, Idejām, kuru ņemt par pamatu izstrādājot apbūves ieceri, kas tiks balstīta uz konkursā piedāvāto jaunbūves priekšlikumu. Konkursa objekts – Žaņa Lipkes memoriāla izglītības centra jaunbūves Rīgā, Mazā Balasta dambī 6, arhitektoniskie risinājumi un konkursa teritorijas ģenerālplāna koncepcija.
Žūrijā – konkursa Rīkotāja pārstāvji, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas pārstāvis un citi konkursa Rīkotāja nozīmēti eksperti.
Balvu fonds: 8 500 EUR.

Ideju konkurss ir atklāts vienlīdz pieredzējušiem arhitektu birojiem, studentiem, jauniem profesionāļiem un to apvienībām.

NOLIKUMS

KONKURSA MATERIĀLI

Konkursa norises laiks: 2020. gada 16. oktobris–18. decembris

E-pasts: konkurss@lipke.lv